HDD Regenerator 20.11.11

HDD Regenerator 20.11.11

Dmitriy Primochenko - 7,9MB - Demo
Hard disk drive is an integral part of every computer. It stores all your information. One of the most prevalent defects of hard drives is bad sectors on the disk surface. Bad sectors are a part of the disk surface which contains not readable, but frequently necessary information. As a result of bad sectors you may have difficulties to read and copy data from your disk, your operating system becomes unstable and finally your computer may unable to boot altogether. When a hard drive is damaged with bad sectors, the disk not only becomes unfit for use, but also you risk losing information stored on it. The HDD Regenerator can repair damaged hard disks without affecting or changing existing data. As a result, previously unreadable and inaccessible information is restored.

Tổng quan

HDD Regenerator là một Demo phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Dmitriy Primochenko.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 408 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HDD Regenerator là 20.11.11, phát hành vào ngày 31/03/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.71.12, được sử dụng bởi 46 % trong tất cả các cài đặt.

HDD Regenerator yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 7,9MB.

HDD Regenerator Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho HDD Regenerator!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 408 UpdateStar có HDD Regenerator cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản