HDD Regenerator 20.11.11

HDD Regenerator 20.11.11

Dmitriy Primochenko – 7,9MB – Demo – Windows
Ổ đĩa cứng là một phần không thể thiếu của mỗi máy tính. Nó lưu trữ tất cả các thông tin của bạn. Một trong những lỗi phổ biến nhất của ổ đĩa cứng là các lĩnh vực xấu trên bề mặt đĩa. Các lĩnh vực xấu là một phần của bề mặt đĩa chứa không thể đọc được, nhưng thường cần thiết thông tin. Là kết quả của các lĩnh vực xấu, bạn có thể có những khó khăn để đọc và sao chép dữ liệu từ đĩa của bạn, Hệ thống điều hành của bạn trở nên không ổn định và cuối cùng máy tính của bạn có thể không thể khởi động hoàn toàn. Khi một ổ đĩa cứng bị hư hỏng với lĩnh vực xấu, đĩa không chỉ trở nên không phù hợp cho sử dụng, nhưng cũng bạn có nguy cơ mất thông tin được lưu trữ trên nó. Ổ cứng Regenerator có thể sửa chữa hư hỏng đĩa cứng mà không ảnh hưởng hoặc thay đổi dữ liệu hiện có. Kết quả là, trước đó không đọc được và không thể tiếp cận thông tin được phục hồi.

Tổng quan

HDD Regenerator là một Demo phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Dmitriy Primochenko.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HDD Regenerator là 20.11.11, phát hành vào ngày 31/03/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 20.11.11, được sử dụng bởi 58 % trong tất cả các cài đặt.

HDD Regenerator đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,9MB.

HDD Regenerator Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho HDD Regenerator!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có HDD Regenerator cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản